КОИ СМЕ НИЕ


Научно-техническата дейност е основно направление в работата на Съюза на химиците в България. Редовно се провеждат националнии международни специализирани конференциии симпозиуми. Провеждат се срещи и дискусии по определени проблеми.

Съюзът е съорганизатор и на международни конференции на химическите организации на страните от Югоизточна Европа, Балканската асоциация по околната среда и др.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ
Edit Page